Časté dotazy

Daňová problematika

Co je to daň z nemovitosti?
Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb. Tato daň se platí každoročně a její výše neputuje do státního rozpočtu, ale do rozpočtu obecního.
Kdy se přiznává daň z nemovitosti?
Řádné daňové přiznání se podává do 31.1. zpětně. Nicméně, pokud přiznáte tuto daň poprvé a žádné rozhodné skutečnosti pro výši odvodu daně se nezmění, není třeba podávat přiznání znovu; stačí pouze do 31.5. uhradit částku daně na složence, která Vám přijde od finančního úřadu na adresu Vašeho trvalého bydliště během dubna či května.
Kdo platí daň z převodu nemovitosti?
Daň z převodu nemovitosti je hrazena převodcem (prodávajícím), nabyvatel (kupující) je v tomto případě ručitelem.
Co je předmětem daně z převodu nemovitosti?
Předmětem daně z převodu nemovitostí je dle § 9 úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem; bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním. V případě, že se vyměňují nemovitosti, pak se považují jejich vzájemné převody za jeden převod a daň se odvádí z toho převodu, který je vyšší.
Jaké jsou základní daně související s nemovitostmi?
Základní daně související s nemovitostmi jsou daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti.
Co mám dělat, pokud si přikoupím k bytu garáž, sklad, sklep apod.?
Pokud již platíte daň z bytu a koupili jste si garáž ve stejné katastrální oblasti, stačí když do tří měsíců od obdržení vyrozumění z katastru o zapsání vlastnických práv podáte tzv. dodatečné daňové přiznání.

Užitečné odkazy

Daňové formuláře