Portfolio služeb

Portfolio služeb

Zajišťujeme skutečně komplexní služby správy domu pro společenství vlastníků jednotek.  Jde o rozsáhlý servis v oblasti právní (od založení společenství vlastníků až po vymáhání dluhů soudní cestou), provozní (založení a vedení účtu, kalkulace služeb a ostatních vynaložených nákladů, smlouvy s dodavateli, pořádání schůzí společenství), ekonomické a účetní (od proplácení faktur až po tvorbu, změny předpisů a vyúčtování) a samozřejmě i technické (kontrola objektu zajišťování údržby a oprav společných částí domu). Pohodlí zákazníkům zajišťuje i 24-hodinový havarijní servis.

Vzhledem k tomu, že roste i náročnost klientů mohou být podle dohody součástí běžného servisu i nadstandardní a speciální služby, jako například podání daně z nemovitosti, zahradnický servis, úklid jednotlivých bytů a další.

V zájmu co nejefektivnější komunikace s klienty zřizujeme zdarma pro společenství vlastníků klientský informační web, kde je možné najít všechna důležitá oficiální oznámení, dokumenty spojené se správou domu i odpovědi na časté dotazy.