Portfolio služeb

Provoz a ekonomika

 • vedení evidence spoluvlastníků bytových prostor, nebytových prostor, provozních jednotek (garáží, garážových stání) i pozemků
 • zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el. energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství, údržba zelených ploch
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka při likvidaci pojistných událostí
 • pravidelné vyhodnocování provozních nákladů
 • vypracování předpisů a změn nájemného a plateb do fondu oprav v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka
 • vypracování předpisů a změn předpisů služeb spojených s užíváním společných prostor
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • kontrola úhrad plateb za služby, příspěvků do jednotlivých fondů dle předpisu
 • upomínání pohledávek u dlužníků
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur včetně spravování provozního účtu nemovitosti
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných předpisů
 • předkládání rozvahy o výši a využití prostředků na provoz údržbu a investice vždy pro následující rok
 • předkládání rozvahy o předpokládaných příjmech pro následující kalendářní rok
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti