Reference

Reference klientů

Správu domu pro naše SVJ firma MITOM provádí již od roku 2003. Od té doby se stalo několik vážnějších havárií, ale i malých závad. Za tu dobu jsme nikdy nelitovali, že náš dům spravuje zrovna MITOM. Vše se snažili – a stále snaží - vyřešit co nejefektivněji v co nejkratším termínu. Vyúčtování služeb dostávají vlastníci vždy v termínu a za celou dobu se nestalo, že by někdo z vlastníků musel některou položku rozporovat. Správa se stará i o pravidelné svolávání a pořádání shromáždění vlastníků našeho SVJ .To vše samozřejmě vede ke spokojenosti obou stran.

JUDr. Kateřina Malíková
předsedkyně SVJ Žitomírská 40, Praha 10Bylo, je a věřím, že i nadále bude mi potěšením spolupracovat jako předseda společenství vlastníků domu na Vinohradech se všemi z Vás. Bylo by příjemné, kdyby každá společnost poskytovala ve svém oboru služby takto komplexní, profesionální a současně bylo její vystupování tak přátelské. Díky a zdravím!

Ing. Josef Malý
Mánesova, Praha 2Musím Vám vyseknout opravdu velkou poklonu za to, jakým způsobem jste se u nás zhostili správy domu. Kdybychom dříve věděli, jak obrovský rozdíl je mezi správci nemovitostí, nikdy bychom se změnou našeho správce tak dlouho neotáleli. Díky Vaší aktivitě doznal náš během necelého roku více pozitivních změn než za uplynulých šest let!

Na další spolupráci se za výbor Heřmanky těší Anna MaláNa společnosti Mitom si cením toho, že je pro naše společenství skutečnou oporou. Jsem spokojený s tím, že rozsah služeb nekončí u předpisů a vyúčtování, ale můžeme společně řešit i velké investiční akce typu vestavby výtahu. Práce definované mandátní smlouvou jsou samozřejmostí a já se nemusím zabývat kontrolou jejich plnění.

Ing. Vladimír Lév
předseda SVJ Bulharská 17, Praha 10