Portfolio služeb

Právní činnost

  • svolání ustavující schůze společenství vlastníků
  • zajištění všech podkladů k zápisu společenství vlastníků do obchodního rejstříku
  • zajištění zápisu společenství vlastníků do obchodního rejstříku
  • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí při změnách spolu-vlastnických vztahů nebo změnách stavebně-technických
  • vymáhání pohledávek za plnění poskytovaná s užíváním jednotek a společných částí a případných náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníka, podání návrhu vymáhání pověřené AK vč. přípravy a zpracování dokumentace, právní zastupování pověřenou osobou
  • zajištění pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků
  • zajištění prodeje jednotek, nemovitosti, pozemků
  • konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti