Portfolio služeb

Účetnictví

  • zajištění vedení daňové evidence příjmů a výdajů
  • zajištění vedení podvojného účetnictví
  • zajištění vypracování daňových přiznání SVJ