Portfolio služeb

Technické služby

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • zajištění provedení a kontroly odečtu poměrových, hlavní i podružných měřidel
 • zajištění havarijní služby v řemeslech /voda, plyn, elektro apod./ včetně nonstop havarijní linky
 • zajištění revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • zajišťování znaleckých a odborných posudků
 • vypracování ročního harmonogramu údržby a oprav, návrhů rekonstrukcí a modernizace nemovitosti
 • vypracování dlouhodobého harmonogramu údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace nemovitosti
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů, bytech, nebytových prostorách dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení a správnosti účtovaných cen
 • vyjadřování se ke stavebním úpravám
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy